Sökning med komplexa fraser

Du kan använda komplexa fraser, eller så kallad Boolesk logik, för att finjustera din sökning.

Till exempel, för att generera resultat som innehåller ordet skola samt antingen ordet chef eller ordet rektor, skriv följande i sökrutan “vad”:

(chef OR rektor) AND skola

För att förbättra dina resultat kan du fortsätta att redigera sökningen enligt följande:

(chef OR rektor) AND (skola OR förskola) NOT lärare

Tips: dina senaste 10 sökningar visas till vänster om dina sökresultat, så du behöver inte komma ihåg dina sökningar eller ange dem igen varje gång du söker.

Var denna artikel till hjälp?