Centrum pomocy dla poszukujących pracy

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wyszukiwania ofert

Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą oszustwa, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Misją Indeed jest pomoc w znajdowaniu pracy, co obejmuje również działania zapobiegające pojawianiu się nieetycznych treści w wynikach wyszukiwania oraz udostępnienie narzędzi zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych i finansowych osób szukających pracy. Na świecie działa kilka zespołów Indeed, których zadaniem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa i autentyczności ofert pracy zamieszczanych na platformie. Naszym celem jest utrzymanie bezpieczeństwa i prywatności użytkowników na najwyższym poziomie, zapewnienie dostępności platformy dla wszystkich oraz unikanie faworyzowania ofert pracy czy ról.

Poniższe wytyczne ułatwią osobom poszukującym pracy rozpoznanie oszukańczych praktyk oraz ich uniknięcie.

 

Przeglądając oferty pracy, należy:

szukać możliwych do zweryfikowania adresów e-mail. Domena zawarta w adresach e-mail większych, renomowanych firm zazwyczaj odpowiada ich witrynie internetowej. Wiadomości, których nadawcą jest duża firma o utrwalonej pozycji na rynku, nie są zwykle wysyłane z dostępnych publicznie adresów, takich jak yahoo czy gmail. Jeśli otrzymasz wiadomość z takiego adresu e-mail, zapytaj nadawcę, czy możecie kontaktować się przy użyciu adresu e-mail zawierającego domenę firmy. Jeśli nadawca nie chce lub nie może komunikować się w ten sposób, należy zachować ostrożność;

sprawdzić, czy nazwa firmy w adresie e-mail nie ma literówek albo nie jest łudząco podobna do nazwy oryginalnej. Fałszywe nazwy są często podobne do rzeczywistej nazwy firmy, ale nie identyczne.  Przykłady podejrzanych adresów e-mail: „Info@firma.net” zamiast „Info@firma.com” lub błędy literowe w nazwach firm, np. „Info@fiirma.com” czy „Info@farma.com”;

dopasować ofertę pracy do aplikacji. Należy unikać oszustw typu „przynęta i zamiana”, prosząc o potwierdzenie, że pracodawca odpowiadający na aplikację rzeczywiście oferuje pracę, na którą wysłana była aplikacja.

Zaleca się szczególną ostrożność w przypadku ofert pracy, których warunki, jak wynagrodzenie, oferowane świadczenia czy elastyczność, wydają się nadmiernie korzystne. Warto zapytać pracodawcę, czy za pracę przysługuję regularne wynagrodzenie (nie tylko prowizja) oraz czy firma ma fizyczną siedzibę w przypadku możliwości pracy z domu;

nalegać na przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej osobiście lub w formie wideorozmowy. Należy zachować ostrożność w przypadku ofert wymagających rozmowy kwalifikacyjnej w szczątkowej formie lub niewymagających jej wcale. Oferując pracę, którą można wykonywać z domu, oszuści często unikają rozmów kwalifikacyjnych twarzą w twarz i decydują się na rozmowę na czacie, np. na Google Hangouts.

Wszelkie podejrzane wiadomości należy zawsze zgłaszać do Indeed. Jeśli skontaktuje się z Tobą osoba, którą podejrzewasz o nieczyste zamiary lub niejasne praktyki biznesowe, natychmiast skontaktuj się z Indeed.

 

Przeglądając oferty pracy, nie należy:

wykonywać jakichkolwiek płatności na rzecz potencjalnego pracodawcy, do którego wysyłana jest aplikacja. Pobieranie opłat nie tylko stanowi naruszenie zasad Indeed dla firm, ale jest także często rodzajem oszustwa (patrz „Rodzaje oszustw”);

godzić się na przeprowadzenie jakiejkolwiek transakcji finansowej w imieniu potencjalnego pracodawcy. Obejmuje to między innymi akceptowanie lub wykonywanie przelewów lub realizowanie czeków wysyłanych w celu dokonania zakupu w imieniu innej osoby;

przyjmować pracy, która wymaga otwarcia wielu kont oraz/lub publikowania ofert na platformie Indeed lub w innych serwisach.  Choć w przypadku niektórych stanowisk takie działania mogą być akceptowane, na przykład w związku z usługami rekrutacyjnymi, należy zachować ostrożność, jeśli nieznany pracodawca prosi o otwarcie kont. Taki pracodawca jest prawdopodobnie oszustem, a spełniając jego prośbę, możesz nieświadomie zaangażować się w działalność, która będzie się wiązała z problemami finansowymi i prawnymi;

przyjmować pieniędzy za niewykonaną pracę. To taktyka powszechnie stosowana w oszustwach finansowych, mogąca narazić na poważne problemy natury prawnej.

 

Rodzaje oszustw, których należy unikać

Oszustwo polegające na prośbie o realizację czeku

Oszustwa tego rodzaju mają na celu nakłonienie osoby do nieświadomego wzięcia na siebie ryzyka za realizację czeku bez pokrycia. Należy uważać na oszustów opowiadających zawiłe historie w poszukiwaniu osobistego asystenta, opiekuna lub innej osoby, która mogłaby zrealizować czek przeznaczony na duży zakup lub przelać w ich imieniu pieniądze, ponieważ przebywają poza miastem. Oto niektóre z historii opowiadanych przez oszustów:

 • Oszust prosi Cię o kupno w jego imieniu drogiego sprzętu medycznego dla członka rodziny.
 • Oszust twierdzi, że zamierza „w okolicy” otworzyć nowe biuro i prosi Cię o zakup wyposażenia biurowego, sprzętu lub oprogramowania z płatnością czekiem.
 • Oszust proponuje zapłatę za niewykonaną jeszcze pracę i prosi o przelew pozostałej kwoty czeku na wskazane przez niego konto.

 

Oszustwa polegające na praniu brudnych pieniędzy

Firmy cieszące się dobrą reputacją nigdy nie powinny prosić o dokonanie w ich imieniu transakcji czy przelewu środków pieniężnych, w szczególności za pośrednictwem Western Union, MoneyGram lub BitCoin. Nawet jeśli nikt Cię nie poprosi o przelanie własnych pieniędzy, oszuści często szukają osób, które zamiast nich przeprowadzą oszukańczą transakcję finansową.

 

Oszustwa związane z pośredniczeniem w przekazywaniu przesyłek

Jeśli pracodawca prosi o pośredniczenie w przekazaniu przesyłki z własnego domu, niemal nigdy nie jest to uzasadnione rzeczywistą potrzebą. W oszustwach tego typu proponuje się pracę z domu na stanowiskach takich jak „specjalista ds. sprzedaży towarów” czy „asystent obsługi przesyłek”. Zakres obowiązków może obejmować odbieranie przesyłek i wysyłanie ich w imieniu klienta za granicę z wykorzystaniem opłaconych etykiet pocztowych otrzymanych pocztą elektroniczną. „Pracownik” nie jest świadomy tego, że paczki mogą zawierać:

 • towar zakupiony przy użyciu kradzionych kart kredytowych i wywożony z kraju metodą opartą na przekazywaniu przesyłek;
 • podrobione przekazy pocztowe przekazywane innym oszustom.

Po przekazaniu przesyłek „pracownik” często otrzymuje zapłatę w postaci podrobionych czeków lub przekazów pocztowych. 

 

Oszustwa polegające na nieuzasadnionym pobieraniu opłat

Aplikowanie na oferty pracy w serwisie Indeed nie powinno wiązać się z żadnymi kosztami. Oszustwa polegające na pobieraniu opłat nie tylko pozbawiają osoby poszukujące pracy pieniędzy, ale są także sygnałem, że firma może być zaangażowana w inną oszukańczą działalność. Po przyjęciu pracy na niektórych stanowiskach wymagane jest poniesienie pewnych uzasadnionych opłat przykładowo za ubiór służbowy lub narzędzia do wykonywania pracy. Kwoty te są jednak zwykle odejmowane od wynagrodzenia pracownika, który rozpoczął pracę. Koszt weryfikacji danych pracownika ponoszą najczęściej pracodawca lub organy władz lokalnych, a osoba szukająca pracy nie powinna być nim obciążana. Rodzaje pobieranych bezpodstawnie opłat:

 • Opłaty za aplikację
 • Opłaty za pracę osoby rekrutującej
 • Rezerwacje rozmów kwalifikacyjnych
 • Opłaty za szkolenia
 • Opłaty za zmianę formatu/przeredagowanie CV
 • Opłaty za weryfikację danych

W razie jakichkolwiek podejrzeń względem oferty pracy znalezionej w serwisie Indeed bądź otrzymania wiadomości z ofertą budzącą wątpliwości należy natychmiast skontaktować się z Indeed.

Uwaga: informacje zawarte w niniejszym artykule mają charakter ogólny i mogą być niepełne.

Czy ten artykuł był pomocny?