Usuń powiadomienia Job Alert

Każde powiadomienie Job Alert zawiera link usuń, znajdujący się na końcu każdego e-maila. Kliknij ten link, aby usunąć powiadomienie. Jeżeli masz więcej niż jedno powiadomienie, musisz usunąć każde powiadomienie osobno.

Jeżeli masz konto Indeed, możesz usunąć powiadomienia Job Alert w zakładce powiadomienia.

Czy ten artykuł był pomocny?