Hjelpavdeling for jobbsøker

Policyer for firmaanmeldelser

Finn ut hvorfor et innlegg med en firmaanmeldelse kan ha blitt fjernet, eller annen nyttig god praksis når du sender inn en anmeldelse.

 

Viktig: Innlegg med firmaanmeldelser som bryter med Indeeds retningslinjer eller policyer, kan bli fjernet fra plattformen vår.

 

Hvorfor Indeed tilbyr firmaanmeldelser

Firmaanmeldelser kan bidra til å gi jobbsøkere en realistisk oppfatning av firmaet du har jobbet for eller jobber for nå.

En annen måte å beskrive et firmas kultur på er ved å laste opp bilder. Du kan gi en fremtidig ansatt førstehåndskunnskap om hvordan firmaet er. 

 

Krav for firmaanmeldelser

 1. Vi tillater kun én anmeldelse eller ett svar på et spørsmål per person, per firma.
 2. Send inn anmeldelser for firmaer du har jobbet for eller jobber for nå.

Dette er ikke tillatt i en anmeldelse:

 • anmeldelser av firmaets produkter eller tjenester 
 • sjargong eller symboler 
 • oppdiktede ord, eller noen andres ord
 • informasjon som ikke er offentlig
 • personlig informasjon

Retningslinjer for skriving: Skrive bedre anmeldelser 

 1. Skriv originale anmeldelser basert på din personlige opplevelse som ansatt eller tidligere ansatt i firmaet.
 2. Uttrykk din egen mening og ingen andres mening. 
 3. Bruk relevante erfaringer.
 4. Beskriv hva du likte og mislikte med firmaet. 
 5. Skriv tydelig, og fokuser på firmakulturen.
 6. Skriv sannferdig og nøyaktig.

Viktig: Hvis anmeldelsen din avvises, men du mener den overholder retningslinjene og policyene våre, kan du sende inn en ny anmeldelse. Kontroller at anmeldelsen din samsvarer med retningslinjene og policyene våre før du sender den inn.

 

Policyer for firmaanmeldelser   

 1. Anmeldelsene du sender inn, er anonyme
 2. Anmeldelsene du sender inn, vil ikke bli redigert eller endret.
 3. Identifiserbar informasjon deles ikke med firmaet du anmelder. Indeed kan imidlertid imøtekomme stevninger, ransakingsordrer, rettshåndhevelse eller rettslige krav om avsløring av brukerinnhold du har oppgitt, identiteten din eller annen informasjon.
 4. Dette er personlige opplevelser og meninger, og de kan være følelsesladet. Alt innhold som er ulovlig, uredelig, diskriminerende, truende, fornærmende, ærekrenkende, uanstendig eller på annen måte støtende, eller som inneholder seksuelle, rasistiske eller andre diskriminerende bemerkninger, eller som ikke inneholder noe relevant eller konstruktivt innhold, er ikke tillatt på Indeed, og vi forbeholder oss retten til å fjerne slikt innhold.

 5. Uttalelsene dine skal utelukkende være din egen mening. Det å skrive om andre enkeltpersoner som kan ha påvirket din generelle opplevelse hos firmaet, kan være relevant, men identifiserende informasjon angående ikke-offentlige personer i firmaet er ikke passende å dele.
 6. Dette er ikke et forum for å rapportere forbrytelser eller interne firmahendelser. Innhold som inneholder påstander om ulovlig aktivitet, vil bli fjernet fra plattformen vår.
 7. Alle innsendte anmeldelser og firmasideinnhold er underlagt våre vilkår.
 8. Firmasideinnhold er brukergenerert, og Indeed garanterer ikke at dette innholdet er riktig og anerkjenner ikke eventuelle uttalelser som et uttrykk for holdningene til Indeed eller dets datterselskaper. 
 9. Vi forbeholder oss retten til å fjerne anmeldelser der vi har bevis på at en anmelder ble kompensert for og/eller tvunget til å legge inn en anmeldelse.

  MERK: Hvis du føler at en anmeldelse eller annet brukerinnhold ikke samsvarer med Indeeds retningslinjer og policyer for anmeldelser, kan du rapportere anmeldelsen direkte fra firmasiden ved å klikke på rapporteringsflagget, og deretter velge den mest passende kategorien fra menyen. Innholdet vil bli gjennomgått, og hvis vi finner at det bryter med retningslinjene våre, vil det bli fjernet fra firmasiden innen 1–2 virkedager. Dette sender ikke kommunikasjon tilbake angående rapporten eller resultatet.

Bilder: Policyer og retningslinjer

Bilder lastet opp til firmasider, skal overholde vår policy for bildeinnhold. Følgende typer bilder er kanskje ikke tillatt:

 • selfier
 • markedsføringsmateriell
 • logoer for ikke-relaterte virksomheter
 • bilder av personer som ikke er ansatte, inkludert barn og pasienter
 • bilder som avslører sensitiv eller konfidensiell informasjon
 • alle andre bilder som ikke er direkte relatert til ansettelsen hos det relevante firmaet

Bildetekster kreves når du laster opp et bilde.

Alle bilder skal ha bildetekster, slik at skjermlesere eller annen hjelpeteknologi kan lese dem. Du kan bruke bildetekster når du laster opp bilder til firmasider. Bildetekster skal følge de samme retningslinjene som når du skriver en anmeldelse.

 

Var denne artikkelen nyttig?