Bruk av forkortelser

Noen navn og fraser er bedre kjent som forkortelser enn som fullstendige ord. For å sørge for at du ikke går glipp av jobber kan du bruke både forkortede og ikke-forkortede versjoner sammen. For å søke etter HR-jobber, kan du skrive: HR OR "human resources"

Var denne artikkelen nyttig?