Rediger radius

Du kan redigere søkeradiusen til varselet fra Varsler-fanen på kontoen din. Klikk først på rediger ved siden av jobbvarselet du ønsker å endre. Deretter klikker du avansert jobbsøk  (øverst til høyre i skjemaet). For å endre radius, velger du en annen verdi i avstand -alternativet som vises nederst på skjemaet.

Husk å klikke lagre endringer når du er ferdig.

Levert av Zendesk