Ik heb mogelijk te maken gehad met fraude. Wat kan ik doen?

Ben je bang het slachtoffer te zijn geworden van fraude? Hieronder vind je een aantal tips en vervolgstappen:

Het allerbelangrijkste is dat je direct alle communicatie verbreekt met diegene(n) die je verdenkt van de mogelijke fraude of poging tot fraude. 

Daarna kun je de fraude rapporteren. Neem zo spoedig mogelijk contact op met de juiste autoriteiten. Zij kunnen je helpen je geld terug te vorderen en nieuwe slachtoffers van deze fraude helpen voorkomen.

Als je bedenkingen hebt bij een vacature die je op Indeed hebt gevonden, of bij een ontvangen bericht of baanaanbod, moet je onmiddellijk de vacature rapporteren.

Als je vermoedt dat een fraudeur handelt in naam van een legitiem bedrijf, neem dan contact op met het betreffende bedrijf en waarschuw hen dat hun naam wordt gebruikt voor frauduleuze praktijken.

Als je geld bent kwijtgeraakt, gevoelige persoonlijke informatie hebt verstrekt aan een vermoedelijke fraudeur of ongewild hebt deelgenomen aan een mogelijk illegale activiteit, neem dan contact op met de lokale politie of het lokale meldpunt voor cybercrime.

Als je geld bent kwijtgeraakt, je bankgegevens hebt gedeeld of bang bent het slachtoffer te worden of zijn geworden van identiteitsfraude, rapporteer de fraude dan ook aan je bank of financiële instelling.

Als je vermoedt dat je computer of apparaat besmet is geraakt met malware of op een andere manier gevaar loopt, voer dan een virusscan uit, controleer of de beveiliging van je computer up-to-date is en wijzig de wachtwoorden van je online accounts.

Was dit artikel nuttig?