Υπάρχει ένα σφάλμα στην αίτησή μου

Όταν υποβάλλετε μια αίτηση μέσω του Indeed, αυτή αποστέλλεται στον εργοδότη. Το Indeed δεν διαθέτει κάποια λειτουργία που επιτρέπει στους χρήστες να αποσύρουν ή να τροποποιήσουν αιτήσεις που έχουν υποβληθεί.

Σφάλμα βιογραφικού

Αν παρατηρήσετε ότι υπάρχει κάποιο σφάλμα στο βιογραφικό σας στο Indeed, μπορείτε να το επεξεργαστείτε κάνοντας σύνδεση στο λογαριασμό σας, στη διεύθυνση https://my.indeed.com/resume.

Οι εργοδότες στους οποίους έχετε υποβάλει αίτηση δεν θα λάβουν ενημερώσεις, αν αλλάξετε το βιογραφικό σας. Για να υποβάλετε το ενημερωμένο βιογραφικό, επικοινωνήστε απευθείας με τον εργοδότη.

Σφάλμα συνοδευτικής επιστολής/αίτησης

Αν υπάρχει τυπογραφικό λάθος ή σφάλμα στη συνοδευτική επιστολή ή στις ερωτήσεις της αίτησης που υποβάλατε στον εργοδότη, θα πρέπει να υποβάλετε νέα αίτηση με τα σωστά στοιχεία στον εργοδότη.

Επανάληψη υποβολής αίτησης/Απόσυρση

Για να ενημερώσετε ή να αποσύρετε την αίτησή σας, επικοινωνήστε απευθείας με τον εργοδότη.

Αιτήσεις μέσω τρίτων

Ορισμένες δημοσιεύσεις θέσεων εργασίας στο Indeed δεν επιτρέπουν στους χρήστες να υποβάλλουν απευθείας αιτήσεις μέσω του Indeed, αλλά βρίσκονται σε ιστοτόπους τρίτων. Για αυτές τις θέσεις εργασίας, επικοινωνήστε απευθείας με τον εργοδότη, για να προσδιορίσετε πώς μπορείτε να αποσύρετε, να επεξεργαστείτε ή να υποβάλετε ξανά την αίτησή σας.

Αν παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα με την αίτησή σας, το οποίο δεν καλύπτεται παραπάνω, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης.

Παρέχεται από τη Zendesk