Είναι σημαντικός ο διαχωρισμός πεζών κεφαλαίων;

Οι αναζητήσεις στο Indeed δεν εξαρτώνται από τη χρήση πεζών-κεφαλαίων. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κεφαλαία ή πεζά γράμματα. Για παράδειγμα, εάν καταχωρίσετε ikea θα λάβετε τα ίδια αποτελέσματα, όπως εάν καταχωρίσετε IKEA.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;