Χρήση συντομογραφιών

Μερικά ονόματα και φράσεις είναι περισσότερο γνωστά ως συντομογραφίες παρά με την πλήρη μορφή τους. Για να διασφαλίσετε ότι δεν θα χάσετε καμία θέση εργασίας ωστόσο, χρησιμοποιήστε και τη συντομευμένη και τη μη συντομευμένη μορφή μαζί. Για παράδειγμα, για να αναζητήσετε εργασίες στον τομέα της παροχής ηλεκτρισμού, πληκτρολογήστε: "Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού" OR ΔΕΗ

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;