Αναζήτηση ολόκληρων φράσεων

Για να βρείτε εργασίες που περιέχουν μια ολόκληρη φράση, τοποθετήστε διπλά εισαγωγικά γύρω από τις λέξεις.

Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε "ανθρώπινο δυναμικό" για να αναζητήσετε όλες τις εργασίες που περιέχουν αυτή τη φράση.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;