Αναζήτηση σύνθετων φράσεων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύνθετες φράσεις, συχνά καλούμενες ως λογική Boolean, για να ρυθμίσετε περαιτέρω την αναζήτησή σας.

Για παράδειγμα, για να σας επιστραφούν όλες οι θέσεις εργασίας που περιέχουν τον όρο φροντίδα υγείας και είτε τη λέξη διαχειριστής ή διευθυντής, πληκτρολογήστε τα εξής στο πλαίσιο τι:

(διαχειριστής OR διευθυντής) and φροντίδα υγείας

Για να βελτιώσετε τα αποτελέσματά σας, μπορείτε να συνεχίσετε να αναθεωρείτε την αναζήτηση ως εξής:

(διαχειριστής OR διευθυντής) and (φροντίδα υγείας OR φαρμακευτική) NOT πωλήσεις

Συμβουλή: Οι 10 πιο πρόσφατες συμβολοσειρές αναζήτησής σας εμφανίζονται στην αριστερή πλευρά των αποτελεσμάτων αναζήτησης, έτσι δεν χρειάζεται να θυμάστε τις συμβολοσειρές αναζήτησής σας ή να τις καταχωρείτε ξανά κάθε φορά που εκτελείτε αναζήτηση.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;